Fra ’Anette Krarup Ejendomsudvikling’ 2019 til generous development 2020​

I november 2019 stiftede Anette ’Anette Krarup Ejendomsudvikling’ med et ønske om at få mere kærlighed ind i byggeriet og i processen, og dermed minimere konflikterne i byggeprocessen. Med sin visionære tilgang til rollen som udvikler, og et ønske om at

transformere udviklerbranchen, blev det i løbet af marts 2020 tydeligt for Anette, at der var behov for en platform, som var større end hende som enkelt person. Derfor tog vi fat i Squaws Agency som skabte et navn og ikon med stærk forankring i den altoverskyggende vision om at fokusere mere på kærlighed og generøsitet i byggeriet, og i rollen som bygherre.

generous development

Den 1. maj 2020 gik vi i luften med det nye navn: generous development _ love buildings. Navnet og vores kærlighedsvision har i den grad vundet genklang i branchen. Vi har fået mange positive tilkendegivelser i vores netværk og især hos vores samarbejdspartnere. generous development er vores navn, men det er i højere grad vores udgangspunkt og tilgang til udvikling generelt.

 

Navnet er i sig selv en daglig påmindelse for os, i forhold til hvordan vi arbejder både på det helt overordnede plan og nede i detaljen. Som for eksempel hvordan vi kommunikerer med hinanden, hvilket giver sig udtryk i en åben og transparant formidling internt og eksternt. Det handler om den gode og generøse proces. Vores tagline ’love buildings’ er et udtryk for at vi elsker det vi laver, og at selve byggeriet er i fokus.

Den første opgave

Vores første opgave vandt vi foran et meget flot felt på 6 teams, med et ønske om at lade kærligheden flyde i Smørum og de fremtidige Søagerhusene. ’Kærligheden’ er for os en buket af gode værdier, der tilsammen udgør vores tilgang til hele processen fra start til nøglefærdigt projekt. Som for eksempel at alle er forberedte, når vi starter på en opgave sammen. Vi arbejder tillige på sager med et vist volumen i og omkring København, som vi glæder os til at fortælle mere om i det nye år.

Udover vores udviklingsopgaver tager vi stilling, og har holdninger til udvikling og

 

byggeri generelt. I vores første år har vi deltaget i flere debatter, og har senest været med i panelet på Building Green; ’Hvordan skaber vi den socialt bæredygtige by?’ I august var Anette med i en anden paneldebat hos Arkitektforeningen med emnet ’Hvorfor bygger vi så grimt?’. Præcis det ligger os meget på sinde, fordi vi gerne vil hæve standarden for byggeriet og processen, i den overbevisning, at det vil resultere i smukkere byggerier og bedre byer. Debatterne deltager vi i, fordi vi har noget på hjerte, og tror på at vi sammen kan komme længere i den grønne udvikling, og helt overordnet arbejde for en bedre fremtid for os alle.

Tilgang

Vores 11 håndslag er en måde at formidle vores egen tilgang og forventninger, til dem vi vælger at samarbejde med. Håndslag mener vi er nemmere at oversætte til det enkelte menneskes bidrag, i en tværfaglig proces, end overordnede visioner for en hel virksomhed.

Vi har fået meget positiv respons, fra vores team på Søagerhusene, for den måde vi tilgår processen. Vi kan helt konkret se, at der er tillid til hinanden i samarbejdet på tværs, hvilket vi tilskriver, at alle har været med fra starten, selvom nogle på teamet først skal fysisk i gang langt senere i processen.

 

I udviklingsprocessen bruger vi tid på at formidle åbent og transparant til borgere og kommune, som vi anser som en vigtig del af vores team, for at et projekt skal lykkes. Lykkes i den forstand, at det både bliver godkendt og modtaget positivt ved færdiggørelse. Derfor har vi afholdt events i lokaler, vi har lejet på den nu lukkede skole, hvor vi møder borgerne i Smørum. Vi oplever, at vores tilgængelighed bliver opfattet positivt, og at vi ved at møde op 1:1 bliver menneskeliggjort.

2020

Det har været meget anderledes at starte en virksomhed op i et år og i en verden, fuld af uforudsete hændelser og kaos. Det har givet plads til eftertanke og fokus.

generous development blev startet i ønsket om at gøre tingene på en anden måde, og med fuld opmærksomhed på selve udviklingsprocessen og teamwork. Samarbejdet med kommunerne har været positiv, og vi oplever, at de meget gerne vil understøtte vores tilgang til udvikling. Vores første opgave i Smørum har derfor været en positiv oplevelse af, at vores vision om tæt tværfagligt samarbejde fra starten, skaber en

 

meget anderledes proces. Og vi er blevet bekræftet i, at det som bygherre kan betale sig, at være forberedt og arbejde i tillid til sit team.

Derudover har vi ramt ned i en tid, hvor alt er bremset op på grund af Corona, og vi tror på, at verden er klar til noget andet end ’business as usual’. Vi slutter derfor vores første år som generous development, i taknemmelighed over de opgaver vi har arbejdet med, og alle de mennesker vi har mødt på vores vej. Vi er ovenikøbet også så privilegerede, at vi har kontor på et slot, og hver dag kan følge årstiderne fra vores vinduer.

Med dette smukke og meget grønne øjebliksbillede fra i sommer

 ønsker vi alle glædelig jul og godt nytår

*

Generously / generous development