bæredygtighed

Vi arbejder med hjertet, og vi ønsker at bidrage med bæredygtigt byggeri, der står på et fundament af ordentlighed og glæde. Det kræver stor ansvarlighed som udvikler at bygge i dag, og vi er bevidste om, at vi er del af en større global sammenhæng. Vi er, og vil gerne fortsætte med at være, en del af denne større fortælling. Derfor arbejder vi altid med afsæt i bæredygtighed – både ressourcemæssigt, socialt og æstetisk.

For os handler det om at finde balancen mellem, det vi ønsker, og det som er muligt. Derfor oversætter vi udvalgte verdensmål til en lokal kontekst, og lader dem guide og styre vores projekt gennem hele udviklings- og lokalplanarbejdet. Vi genanvender materialer, når potentialet er til stede, og vi sørger for, at nedrivning og transformation foregår på en miljømæssig forsvarlig måde. Vi bestræber os på at gøre de 17 verdensmål lokale og stedsspecifikke, og vi efterlader i hvert enkelt projekt de elementer det giver mening at genanvende.

Vores tilgang handler om at behandle folk godt og skabe en god hverdag for alle de mennesker, som vi samarbejder med igennem vores projekter. På den måde skaber vi forbindelsen fra de globale målsætninger og ambitioner for verdensmålene, til lokal og konkret handling der skaber værdi, bæredygtighed og et godt liv, der hvor vi bygger.

Vi tager det på os at løfte barren, og vi bruger de 17 verdensmål som et ærligheds- og kærlighedsparameter: vi designer og bygger for og med kærlighed. Det står vi på mål for, blandt andet ved at skabe gennemsigtighed og transparens i vores analyser, strategi og proces.

Foto: Astridkbh