bæredygtighed

Vi arbejder med hjertet og ønsker at bidrage med bæredygtigt byggeri, der står på et fundament af ordentlighed og glæde. Det kræver stor ansvarlighed som udvikler at bygge i dag og vi er bevidste om, at vi er del af en større global sammenhæng. Vi er, og vil gerne fortsætte med at være, en del af denne større fortælling og derfor arbejder vi altid med afsæt i bæredygtighed – både socialt, ressourcemæssigt og æstetisk. 

17 verdensmål og DGNB 
For os handler det om at finde balancen mellem det, vi ønsker, og det som er muligt. Samtidig bruger vi de udvalgte verdensmål, oversat til en lokal kontekst, til at guide og styre vores forslag til udviklingen gennem hele udviklings- og lokalplanarbejdet. Når vi designer og bygger nye byområder og bygninger arbejder den danske byggebranche ud fra hhv.

Bygningsreglementet og DGNB certificeringen. Især DGNB certificeringen bruges til at fremhæve vores ønske om at skabe og kommunikere bæredygtighed i byggeriet og i de bydele vi arbejder. DGNB certificeringen er designet som en lange liste af kriterier med indikatorer og pointscorer. Det er ikke sikkert det på alle projekter giver mening, at DGNB certificere, men vi bruger DGNB tilgangen som en checkliste til at sikre og styre vores analyse, udvikling og byggeri i den bæredygtige retning.

Gennem DGNB har man i Danmark hævet fokus på bæredygtighed og skabt grobund for sammenlignelighed og gennemsigtighed i branchen. Vi tager det på os at løfte barren, og bruger det også som et ærligheds- og kærlighedsparameter: Vi designer og bygger for og med kærlighed, det står vi på mål for, bl.a. ved at skabe gennemsigtighed i vores analyser, strategi og proces.

I DGNB certificeringen mangler der dog en generel kausaløkonomisk tilgang. En tilgang, som går ud over at opremse krav til bæredygtighed, og som forbinder direkte indsatser med forventninger om social og økonomisk udvikling i lokalområdet på sigt, og undersøger hvordan det kan spores tilbage til bygherrens business case. Der er behov for at gå systematisk til værks, når værdier skal dokumenteres og identificeres.

Bæredygtighed, DGNB og FN’s 17 verdensmål

Vi kobler den evalueringstekniske metode ’effektkæder’ til DGNBkriterierne og FNs Verdensmål. Vi bygger videre på fundamentet for en bæredygtig udvikling af byer og bygninger (DGNB) og kobler det til den strategiske styring af visionen for det enkelte område. Effektmålinger holder vi op imod den kontekst vi er i og sikre via udvalgte verdensmål en gennemsigtig og sammenlignelig tilgang til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Gennemsigtigheden skaber vi ved at kortlægge effekter og synliggøre de kausale sammenhænge, der er mellem en aktivitet (f.eks. investeringer i bedre uderum) og en effekt (fx flere folk i uderummene og en større fællesskabsfølelse). Og ved at udvikle indikatorer, som bruges til at inddrage understøttende casestudier (evidens) og efterfølgende til at sikre evaluering og en bæredygtig drift af projektet.

Kortlægningen af effektkæderne vil være med til at synliggøre elementer i byggeriet / byudviklingen som i særlig grad bidrager til at opnå de ønskede sociale og lokaløkonomiske effekter. Og vil indgå i beslutningsprocessen sammen med visionen for projektet og konkrete økonomiske beregninger. På den måde skaber vi forbindelsen fra de globale målsætninger og ambitioner i verdensmålene, til lokal konkret handling.