kærlighed - generøsitet - glæde - energi - tillid - positivitet - tilgængelighed

håndslag

Vi er bevidste om, at tid er fremtidens ressource. Tid til hinanden, tid til fordybelse og tid til refleksion. Derfor mener vi, at det er vigtigt, og i respekt for hinanden, at vi alle kommer forberedt til samarbejdet. Det vil vi gerne ‘give håndslag’ på til alle, som vi samarbejder med. At ‘give håndslag’ defineres som et udtryk for bekræftelse af et løfte og en forsikring om enighed. Derfor har vi formuleret følgende ”håndslag”, som vil danne grundlag for det gode og inspirerende samarbejde, vi ønsker at opnå i ethvert team.

Tilgang

  1. Vi arbejder i kærlighed til byggeriet
  2. Vi skaber generøsitet i processen og byggeriet
  3. Vi tror på, at glæde og åbenhed skaber gode resultater
  4. Vi tror på, at penge er en energi der skaber muligheder
  5. Vi tror på, at alle i teamet skal tjene penge
  6. Vi sætter rammerne sammen i tillid
  7. Vi tror på, at alle i teamet involverer sig positivt
  8. Vi er tilgængelige via løbende dialog

Samarbejdsform

9. Vi arbejder i gensidig respekt
10. Vi arbejder i transparens
11. Vi sætter os grundigt ind i det sted, vi bygger
12. Vi tror på, at alle leverer et godt stykke arbejde
13. Vi tror på, at alle undgår at spilde hinandens tid
14. Vi tror på gensidig og tydelig kommunikation
15. Vi udvikler projekter fra et bæredygtigt standpunkt
16. Vi tror på tværfaglig vidensdeling

Note
Håndtryk som udtryk for bekræftelse af løfte, for forsikring om enighed eller for overenskomst
1.a hvert af flere slag af to personers flade højre hænder mod hinanden som besegling af en handel på et marked
1.b overført løfte om eller tilslutning til noget
2.2 kraftigt haandtryk som hilsen, venskabstegn ell. (især) som forsikring, bekræftelse paa løfte, overenskomst m.m.; især i udtr. som give haandslag

– Definition på ’Haandslag’fra sproget.dk