om os

Generous development arbejder med udvikling af ejendomme og byområder. Vi indgår i hver enkelt sag strategiske samarbejder med de rette rådgivere og investorer og udvikler både boliger og erhverv, fordi vi mener at en byudvikling, for at fungere bedst, skal kunne rumme alle funktioner.

Vi brænder for at skabe projekter, hvor alle er stolte af det arbejde, der bliver udført, og vi ønsker at bidrage til kærlighed og faglige stolthed i byggebranchen.  Generøsitet, ordentlighed, gensidig respekt, tillid, glæde og stolthed er alle ord der beskriver de værdier, vi ønsker at føre ind i de boliger, bygninger og byrum, vi giver tilbage til samfundet. Vi mener, at disse værdier skal flyde igennem processen, selve byggeriet og udmønte sig i den livskvalitet, som vi tror på vil opstå i ethvert byggeri, der kommer ud af denne tilgang.

Vi har en holistisk tilgang til hvert eneste projekt. Vi vælger, og engagerer os i projekter, som vi tror på kan efterlade et bæredygtigt resultat i den overbevisning, at ’den bæredygtige by’ hænger uløseligt sammen med social sammenhængskraft og en bæredygtig natur.

Vi vil bidrage med mere diversitet, mangfoldighed og oplevelsesrigdom til det danske ejendomsmarked. Vi er fuldt bevidste om, at de bygninger vi bygger, kommer til at stå i mange år, hvor de skal være ramme for en bred vifte af familieformer og arbejdspladser i generationer fremover. Derfor skylder vi både samfundet og de mennesker der skal bo og arbejde der at gøre os umage i arbejdet med de bygninger, som vi bygger. Vi vil skabe bygninger der ikke blot er gentagelser, og som i arkitektur og udformning afspejler det liv der leves – både indenfor og udenfor.

Fleksibilitet i anvendelsen af boligarealet, er nogle af vores fokuspunkter. Det at skabe ro og tryghed, hvor vi bor, har mange kvaliteter, der rækker udover privatsfæren. Det er i hjemmet, der skal være tryghed til at lade op og skabe overskud. Overskud til alt det vi skal yde for at være del af det fællesskab, der er både på arbejdet og i andre sociale sammenhænge. Vi vil bygge boliger, der møder alle faser i livet, uden at man nødvendigvis skal flytte fra det område, man bor i og holder af.

Vi er optagede, af det man kalder ’Det tredje sted’, som hverken er hjemme eller på arbejde. Et offentligt tilgængeligt sted der understøtter det tilfældige møde, som gør, at man lærer hinanden at kende i et bykvarter. Det er et tema, som vi arbejder med i vores helhedsorienterede strategier og i udviklingen af et givent boligområde. Alt sammen med afsæt i vores generelle tilgang; tværfagligt samarbejde med nøje udvalgte specialister på hver deres felt.

Fremtiden handler om interessefællesskaber og den grad af nærhed, vi alle har behov for som mennesker i vores lokalmiljø. Vi tror derfor på, at det med et kærligt og generøst udgangspunkt er muligt at skabe bedre boliger og bykvarterer for mennesker på tværs af alder og kultur. Vi anerkender de eksisterende udfordringer i et område og samler derfor altid et nøje udvalgt team, der har erfaring med den pågældende kompleksitet i ethvert projekt.