om os

Generous development er et ejendomsudviklingsselskab stiftet af Anette Krarup 1. november 2019. Vi arbejder med udvikling af ejendomme og byområder og indgår til hver enkelt sag strategiske samarbejder med de rette rådgivere og investorer. Vi udvikler både boliger og erhverv, i og med en byudvikling for at fungere bedst, skal kunne rumme alle funktioner.

Generøsitet, ordentlighed, gensidig respekt, glæde og stolthed er alle ord, der beskriver de værdier, vi ønsker at føre ind i de boliger, bygninger og byrum vi giver tilbage til samfundet. Vi mener at disse værdier skal flyde igennem processen, selve byggeriet og udmønte sig i den livskvalitet, som vi tror på vil opstå i ethvert byggeri, der kommer ud af denne tilgang.

Vi anerkender at de bygninger vi bygger kommer til at stå i mange hundrede år, hvor de skal være ramme for en bred vifte af familieformer gennem generationer fremover. Vi skylder både de familier, og samfundet, at gøre os umage i arbejdet med at bygge boliger. Vi vil bidrage med mere diversitet, mangfoldighed og oplevelsesrigdom til det danske boligmarked.

Vi ønsker at genindføre kærligheden og den faglige stolthed, i byggebranchen og skabe projekter, hvor alle er stolte af det arbejde der bliver udført. Vi har en holistisk tilgang til hvert eneste projekt. Vi engagerer os i, og vælger projekter, som vi tror på kan efterlade et bæredygtigt resultat og med den overbevisning, at den bæredygtige by hænger uløseligt sammen med en bæredygtig natur.

Fleksibilitet i anvendelsen af boligarealet er et vigtigt fokuspunkt. Vi ønsker at skabe boliger, der møder alle faser i livet uden man nødvendigvis skal flytte. Der er mange kvaliteter i at skabe ro der hvor vi bor. Det er i hjemmet, der skal være tryghed til at lade op og skabe overskud til alt det, vi skal yde for at være del af det fællesskab, der er både på arbejdet og i andre sociale sammenhænge.

 

Vi er optagede af det man kalder ’Det tredje sted’, som hverken er hjemme eller på arbejde, men netop understøtter det tilfældige møde som gør at man lærer hinanden at kende i et bykvarter. Temaer som vi fanger, og arbejder videre med i helhedsorienterede strategier, og i udviklingen af et boligområde. Alt sammen med afsæt i vores teamwork tilgang; tværfagligt samarbejde med nøje udvalgte specialister på hver deres felt.

Vi tror på at det, med et kærligt og generøst udgangspunkt, er muligt at skabe bedre boliger og bykvarterer, for mennesker på tværs af alder og kultur. Vi anerkender de eksisterende udfordringer i et område og samler derfor altid et team der har erfaring med den pågældende kompleksitet i et projekt.

Vi ønsker at skabe bygninger der ikke blot er gentagelser, men som i arkitektur og udformning, afspejler det liv der leves – både indenfor og udenfor. Fremtiden handler om fællesskaber på tværs og den grad af nærhed vi alle har behov for, som mennesker, i vores lokalmiljø.