teamwork

Vores mål er et generøst samarbejde i hele processen. Vi ønsker at arbejde i fællesskaber og dedikerede teams på tværs af fagligheder, for dermed at understøtte den gode proces.

Det er i processen der er mulighed for at være innovativ og, har vi gensidig tillid og respekt, kommer kreativiteten op til overfladen. Processen skal være udviklende og sjov og give plads til nytænkning. Vi vil gerne starte på et ambitiøst og visionært niveau, velvidende at der på vejen mod målet, i processen, altid skal indgås kompromisser. 

Vi arbejder med et fælles mål om at skabe et projekt af høj og bæredygtig kvalitet og forpligter os til, løbende, at forventningsafstemme med alle samarbejdspartnere. Vi inkluderer kommunen, såvel som borgerne, som vi anser som en naturlig del af vores team, fordi vi mener vi kun kan lykkes i et stærkt tværgående samarbejde.

Vi vil arbejde med transparens i alle dele af processen for på den måde at undgå, at der opstår utryghed eller usikkerhed, på dagsordner og mål. Som bygherre deltager vi i hele processen, i et cirkulært samarbejde, med hele vores team. Vi er bevidste om at tid er fremtidens ressource. Tid til hinanden, tid til fordybelse, tid til refleksion. Derfor mener vi det er vigtigt, i respekt for hinanden, at komme forberedt til samarbejdet. 

Vi udvikler projekter i troen på at vi med hjertet, og en visionær tilgang, kan skabe merværdi i alle led. Ordentlighed i samarbejdet på tværs af brancher er en grundindstilling i vores virke. Vi sætter en ære i at være forberedte og engagerer os i processen. Vi giver os tid til at lytte, og forstå den kontekst vi arbejder i, og er ydmyge over for opgaven. Vi vil udvikle og bygge i et gensidigt respektfuldt og engageret team, hvor alle arbejder frem mod det fælles mål; at skabe en værdi der rækker ind i fremtiden. I udviklingen af vores projekter ansætter vi folk, med den faglighed, som vi mener der er brug for i det givne projekt. Vi ser en mulighed for at forbedre den måde vi skaber projekter på, ved at arbejde holistisk i hele processen og dermed skabe byggeri der er bæredygtigt – både æstetisk, socialt og ressourcemæssigt.

håndslag

Vi har formuleret følgende ”håndslag” som vi ønsker skal danne grundlag for det gode og inspirerende samarbejde vi vil opnå i ethvert team.

 1. Vi vil arbejde med byggeriet i kærlighed
 2. Vi vil arbejde i gensidig respekt
 3. Vi vil arbejde med transparens i alle dele af processen
 4. Vi ønsker generøsitet i byggeriet og processen
 5. Vi sætter os grundigt ind i det sted vi skal bygge
 6. Vi insisterer på tværfagligt og cirkulært samarbejde
 7. Vi forventer at alle i teamet involverer sig positivt
 8. Vi forventer at alle er indstillede på at levere et godt stykke arbejde
 9. Vi vil være synlige og tilgængelige ved løbende dialog og nærhed
 10. Vi forventer at alle er forberedte så vi undgår at spilde hinandens tid
 11. Vi sætter rammerne sammen i tillid og generøsitet