teamwork

Vi udvikler projekter i troen på, at vi med hjertet og en visionær tilgang kan skabe merværdi i alle led. Vi ønsker at arbejde i fællesskaber og dedikerede teams på tværs af fagligheder, for dermed at understøtte den gode proces. Vores mål er et generøst samarbejde i hele processen.

Vores indgangsvinkel til samarbejde er at inddrage alle i teamet fra starten, og vi følges ad, til projektet står færdigt. På den måde får vi skabt ejerskab til selve processen hos hvert enkelt medlem af vores team. Det er vores overbevisning, at vi dermed kan få skabt en mere holistisk byggeproces, der løbende bliver gennemarbejdet i alle led. På den måde kan vi holde vores budgetter, og vi kan aflevere det bedste byggeri indenfor en given ramme. Processen skal være udviklende og sjov og give plads til nytænkning. Vi tror på, at det er her, at muligheden for at være innovativ opstår. Har vi gensidig tillid og respekt, så kommer kreativiteten op til overfladen. Vi starter derfor altid på et ambitiøst og visionært niveau, velvidende at der i processen på vej mod målet, altid skal indgås kompromisser.

Vores overordnede mål er at skabe projekter af høj og bæredygtig kvalitet, og vi forpligter os til løbende at forventningsafstemme med alle samarbejdspartnere. Vi arbejder med transparens i alle dele af processen for på den måde at undgå, at der opstår utryghed eller usikkerhed på dagsordner og mål. Kommune og borgere inkluderes, fordi vi anser begge som en naturlig del af vores team, og vi mener, at vi kun kan lykkes i et stærkt tværgående samarbejde.

Vi ser en mulighed for at forbedre den måde, vi skaber projekter på, ved at arbejde holistisk i hele processen og dermed skabe byggeri der er bæredygtigt – både æstetisk, socialt og ressourcemæssigt. I udviklingen af vores projekter vælger vi derfor rådgivere med den faglighed, som vi mener, der er brug for i det givne projekt. 

Ordentlighed i samarbejdet, på tværs af brancher, er en grundindstilling i vores virke. Vi sætter en ære i at være forberedte, og vi engagerer os i processen fra start til slut. Vi giver os tid til at lytte og forstå den kontekst, vi arbejder i. Vi er ydmyge over for opgaven. Vi udvikler og bygger i et gensidigt respektfuldt og engageret team, hvor alle arbejder frem mod det fælles mål; at skabe en værdi der rækker ind i fremtiden.