Kokkedal Stationsby

Kokkedal

I foråret 2021 deltog generous i konkurrencen om at by-fortætte og transformere Kokkedal stationsområde med et stort og meget dedikeret team. Det var en spændende konkurrence, som handlede om at gøre noget godt for en by og føre et lidt trist område ind i nutiden.

Vi havde et stjerneteam på projektet og en fantastisk god proces med udviklingen af det endelige konkurrenceforslag, der bestod i at forbinde og fortætte et komplekst område omkring stationen. 

 

 Dét at skabe et visionært og oplevelsesrigt stationsområde, som er lokalt rodfæstet og samtidig fremadskuende – og samtidig løser alle de programmatiske udfordringer som Hørsholm kommune har opstillet i udbuddet – kræver både stor faglighed, indlevelse og nysgerrighed på stedets potentialer og udfordringer. Derfor sammensatte vi et team, der kunne byde ind med hele det holistiske billede, det er at skabe en ny bydel som er indpasset i den eksisterende by.

Tak til Hørsholm kommune for en god konkurrence hvor vores projekt opnåede en 2. plads. Og ikke mindst tak til hele vores hold, og de involverede parter for den stærke indsats.

Teamet: 
Arkitekter: KANT arkitekter | Årstiderne arkitekter / part of Sweco
Ingeniør og øvrig teknik: Sweco
Strategisk byplanlægning: Bureauet Niels Bjørn
Antropologer: Helles @ Docherty
Friplejehjem: Bo Kristiansen – Rådgivning med mening
Tryghed: Sofie Kirt
Parkering: Apcoa