LOVE BUILDINGS

Vi ønsker at videreudvikle developer-rollen! Vi vil inspirere og bidrage med nytænkning på boligmarkedet – både i forhold til den tid vi lever i og den tid der kommer, hvor vi ikke har endeløse ressourcer og plads. Vi mener at denne fremtid er positiv og bærer i sig muligheden for at skabe nye måder at leve på.

Vi ønsker at skabe byggeri, der imødekommer den store diversitet der findes i vores familiemønstre – det skal afspejle sig i både arkitektur og planløsning. Vi vil bygge bæredygtigt og efterlade det sted vi bygger som et bedre sted.

Vi bringer et stort erfaringsgrundlag ind i projekterne og et oprigtigt ønske om, at bygge varieret til alle livets faser. Vi mener i øvrigt, at de bedste projekter er dem, der sikrer ejerskab hos de fremtidige beboere. Kort sagt har vi et generøst øje på alt hvad vi foretager os og møder verden med tillid til at vi alle gør vores bedste.

Vi vil bygge boliger af høj kvalitet der er socialt inkluderende, både i den specifikke bebyggelse og i den by, hvor vi bygger. Vi arbejder i et engageret team, med fokus på at skabe boliger, der understøtter de mange forskellige måder vi lever på i dag. Vores indgangsvinkel er at inddrage alle i teamet fra starten, så vi også får skabt et ejerskab til processen og vi følges ad til projektet står færdigt. Det er vores overbevisning at vi dermed kan få skabt en mere holistisk byggeproces, der løbende bliver gennemarbejdet i alle led, og at vi derved kan holde vores budgetter og aflevere det bedste byggeri indenfor en given ramme.