Fuglekvarteret

Transformation af industriområde i Hvidovre

Sammen med Oliver Grundahl er generous i gang med at omdanne et gammelt industriområde til en sprudlende ny bydel med blandet bolig og erhverv. Det vil blive en videreudvikling af Hvidovre, og de muligheder man som nuværende, og nye borgere i byen, kan få nytte af. Både som sted at bo men også som et sted at gå hen. Området består i dag af blandet erhverv, og vi er i dialog med lodsejerne om køb af deres ejendomme for at give plads til udviklingen.
Det er en sårbar proces, da mange af de erhvervsdrivende har ligget der i mange år. Samtidig får de her både muligheden for at kapitalisere deres bygninger, men også på sin vis, at gentænke deres virksomhed. Har vi brug for samme plads? Kan vores produktion optimeres?  Udviklingen sker i flere steps. Først skal vi have området med i kommuneplanen, som Hvidovre kommune arbejder på. Planen kommer i høring fra ultimo juni og forventes endelig godkendt sidst på året. Herefter skal der udarbejdes lokalplan.

Teamet består af:
Arkitekt: Tegnestuen lokal
Ingeniør: Afry
Social byudvikler: Helles og Docherty
Urbanist: Niels Bjørn
Nedriver: J Jensen
Entreprenør: Jønsson