KILDEGARDEN

Vi har i februar 2020 budt ind på projekt ’Kildegården’ i Roskilde, på det gamle kaserneområde. Sammen med JJW har vi udviklet boliger med udgangspunkt i bæredygtighed både socialt og æstetisk. 

Boligerne bestod af en sammenflettet typologi der kunne rumme både familien, et par uden børn og seniorer, der på den måde kan leve side om side på tværs af alder og kultur. Grunden ligger langs den tilstødende Møllehusvej hvor boligerne blev placeret og på den måde fortsatte den lokale urbane fortælling. 

På bagsiden ind mod kasernen, anlagdes en mindre offentlig tilgængelig park med regnvandshåndtering og spiselig beplantning.
Vi nåede frem til finalen, men vandt desværre ikke opgaven.