Sund By for Alle

Nyt superliga stadion og bydel

FA elite og generous development samarbejder om udviklingen af Sundby Idrætspark. Over det næste år vil vi være synlige i Sundby via dialog med alle stakeholders i området, via indlæg på hjemmeside, nyhedsbreve og i trykte medier. Vi vil italesætte, hvad det er, et nyt stadion kan gøre for området. Hvordan vi ved den rette udformning og med det rette indhold kan give noget tilbage til byen og skabe liv 24/7 i en form, hvor alle kan se sig selv.
Dette arbejde foregår sideløbende med kommunens arbejde med at afdække, hvordan en udvikling af området kan foregå. Kompleksiteten i en opgave som denne kræver et nøje sammensat team af specialister på et bredt felt. generous development har samlet et stærkt og dedikeret team, hvis medlemmer alle repræsenterer stor erfaring og gode værdier i forhold til byudvikling og indpasning i et eksisterende område.
Teamet består af: Udvikler: generous development Partner: FA Elite Kommunikation: Urgent Agency Arkitekt: Mangor & Nagel Urbanist: Niels Bjørn